Wisc 4 Zeka Testi Nedir?


6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay aralığındaki çocukların bilişsel yeteneklerini ölçen zeka testidir. Dünyada da güvenli ve geçerli bit test olduğu kanıtlanmıştır. Wisc 4 testi ile zekâ seviyesi belirlenir.

WISC-4, 10 temel alt test ve 5 yedek alt testten oluşan bir uygulamadır. Temel alt testler; sözel bilgi, sözel ifade, algısal akıl yürütme ve organizasyon, sosyal bilgi, kısa süreli işitsel bellek, dikkat, konsantrasyon, zihinsel işlemleme hızı, görsel-motor ve ince motor koordinasyon becerilerini ölçmektedir.

Niçin Wisc 4 Zeka Testi ?


Bu test ile zekanın işleyişi ile ilgili süreçleri inceler. Genellikle çocuklarda görülen dikkat dağınıklığı, öğrenmede zorluk gibi durumların değerlendirilmesinde bu zekâ testi önemlidir.

Test sonucu açıklandığında elde edilen bilgiler çocuk hakkında fikirler verir. Bu puandan daha önemlidir. Okul hayatında yaşanan başarısızlık durumu yüksek veya düşük zekadan meydana gelmesinden daha çok ruhsal açıdan yaşanan sıkıntılar etkilemektedir.

Wisc 4 Zeka Testi Neyi Ölçer?


Çocuğun potansiyelini tanımak
Üstün zeka durumunu anlamak
Öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, ders başarısızlığı, algılama ve anlama güçlüğü
Okula uyum sorunları, içe kapanıklık, sosyal kaygılar, okul fobisi
Özgüven eksikliği, iletişim problemleri, sınav kaygısı, alt ıslatma
İnatçılık, saldırganlık, karşıt olma/ karşıt gelme bozukluğu dürtü kontrol bozuklukları
Evden/ okuldan kaçma… gibi bir çok psikolojik problemlerin zeka düzeyi ile bağlantılı olup olmadığının tespit edilmesine yardımcı olmaktadır.

Test Süresi Ne Kadar?


Test Süresi belli bir kurala dayanmaktadır. Test yapacak olan kişinin hızı dahilinde süre değişmektedir.

Test Öncesi Yapılması Gerekenler?


Wisc 4 testi yapacak olan çocukların test öncesinde yapmaları gerekenler bazı hususlar vardır. Bunların başında dinlenmek, tok olmak ve uykunun iyi alınması gelir. Test gününde rahat edilecek kıyafetler tercih edilmelidir. Çocuğu tedirgin edici söz ve davranışlardan uzak durulması önemlidir.  Bu test öncesinde çocuğa herhangi bir bilgi vermek gerekmemektedir. Çünkü çocuğa bilgiyi en doğru şekilde psikolog verir.

Diğer Testlerden Farkı?


Diğer testlere göre Wisc 4 testi farklı yetenekler bulma yönünden diğer testlere göre üstün özellik göstermektedir.

WISC-4 sadece bir zeka testi olmakla kalmayıp, çocukların uzmanlar tarafından bir çok yönüyle yorumlanabilmesine de yardımcı olmaktadır. WISC-4 testi bir çok psikolojik sorunu tespit edebilmede ya da daha iyi anlamada uzmanlara çok önemli ip uçları vermektedir.

 

Wisc 4 zeka testi yapmak şçin YENİ NESİL DANIŞMAN’a başvurun ve psikologlarımız sizi test etsin! İstediğiniz zaman iletişime geçebilirsiniz.